SMITTIES disclaimer

De Smitten zijn eigenaar van de website www.smitties.eu en besteed de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen, ondanks de constante zorg en aandacht.

Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op uw eigen risico. Deze website wordt u aangeboden zonder garantie van welke aard dan ook. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

Alle werken van De Smitten/Smitties, alsmede alle op deze internetpagina’s weergegeven informatie, lay-outs, afbeeldingen en illustraties worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Aan de op deze pagina’s weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

In geen geval aanvaren wij aansprakelijkheid voor evt. schade, winstderving of overige economische verliezen die het gevolg zijn van de weergegeven informatie, teksten of verbanden.

Online privacy policy

De Smitten doen er alles aan om uw online privacy te beschermen wanneer u een bezoek brengt aan onze website. Er worden door ons geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen, tenzij u die vrijwillig heeft verstrekt. De gegevens die u invult hebben wij alleen nodig voor de verzending of om een persoonlijke vraag te beantwoorden.

Gelinkte internetwebsites

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.